Selecteer een pagina

Medisch specialisten hebben de indruk dat het aantal medisch specialisten dat uitvalt met een burn-out toeneemt. Dit blijkt uit een peiling van de Federatie Medisch Specialisten onder haar achterban (24-01-2019). Een niet-representatief aantal van 870 medisch specialisten vulde een vragenlijst in van de Federatie over burn-outklachten. Bijna 70% heeft de indruk dat in de laatste twee jaar meer medisch specialisten met een burn-out zijn uitgevallen dan in de jaren daarvoor. 66% van de medisch specialisten noemt het groeiend aantal niet-medische taken als de belangrijkste oorzaak. De respondenten wijzen op de toenemende administratielast, niet-efficiënte regelgeving en problemen met het EPD.

Daarnaast wijzen de respondenten vooral de arbeidscultuur als oorzaak aan. Aan de ene kant ervaren medisch specialisten een cultuur van doorwerken; veel en hard werken is eerder regel dan uitzondering. Aan de andere kant ervaren medisch specialisten minder zeggenschap en autonomie, blijkt uit de vragenlijst: ”Ik heb wel de verantwoordelijkheid maar geen invloed en dat is heel frustrerend.”

Eén op de zeven respondenten gaf aan ooit zelf te zijn uitgevallen vanwege burn-outklachten (14%). Dit aantal komt overeen met onderzoeken van het RIVM en TNO waaruit blijkt dat 13% van de werknemers burn-outklachten ervaart. Zorgelijk is ook dat een derde van de respondenten aangeeft bijna te zijn uitgevallen door burn-outklachten. Voor het lezen van het hele artikel klik hier