Selecteer een pagina

In de NRC van deze week een uitgebreid artikel over burn-out bij de medische beroepsgroep. Het ziekteverzuim is in deze groep erg groot, wel 5%. Uit onderzoek van dagblad Trouw blijkt dat dit verzuim bijna geheel is toe te schrijven aan medewerkers die langdurig thuiszitten vanwege een te hoge werkdruk. Er worden een aantal oplossingsrichtingen beschreven waaronder het streven naar een andere cultuur. Een cultuur waarin het uiting geven aan goede zelfzorg centraal staat. Cultuurverandering is echter makkelijker gezegd dan gedaan….hoewel, als je daarmee bij jezelf start? Wil je hier hulp bij, of iemand die vanuit een breed gezondheidszorg perspectief meedenkt? De coaches van EquiVia kunnen je daarbij helpen! Klik hier voor meer informatie.